خانه / توصیه های سفر / نشانه های دریا زدگی / دریا زدگی خطر ناک و لازم است

نشانه های دریا زدگی / دریا زدگی خطر ناک و لازم است

نشانه های دریا زدگی / دریا زدگی خطر ناک و لازم است

نشانه های دریا زدگی / دریا زدگی خطر ناک و لازم است

البته این روزها دریا به معنای واقعی وجود خارجی ندارد که دریا زده شویم اما در این ساحت باید به این نکته اشاره کرد که انسانها در خشکی هم می توانند دریا زده شوند . قبل از سفر با کشتی باید غذای سبک مصرف کنیم و اگر احیانا دریا زده شدیم از وقایع بعد از ان شکه نشویم . حالت تهوع می تواند با استفاده از قرص های ضد تهوع کنترل شود سرگیجه و رنگ پریدگی از شاخصه های اصلی دریازدگی است . امروزه دریازده شدن جز ارزوهای دست نیافتنی جامعه ایرانی شده است . البته بحث علمی در این زمینه به ریشه شناسی تجربی نیاز دارد که در این مطلب سعی شده است که وجوه جامعه شناسانه ان مورد بررسی قرار گیرد . وجوه جامعه شناسانه یک پدیده علمی خیلی کمتر از انچه به نظر می رسد می باشد اما دریا زدگی به دلیل لینک شدن ان با یک عمل تفریحی از سوی افراد می تواند دلایل روانشاسی داشته باشد چراکه تلقین در هنگام سفر با کشتی می تواند کار دست مسافر بدهید .

نشانه های دریا زدگی / دریا زدگی خطر ناک و لازم است

نقش تلقین در دریازدگی

عموما افرادی که دارای عفونت های سینوزیتی می باشند در سفر با کشتی دچار دریا زدگی می شوند این دریا زدگی برای سینوزیتی ها به مراتب خطرناک تر از افراد عادی است چراکه این افراد تعادل عصبی خود را از دست میدهند و ممکن است دچار حمله های قلبی عروقی شوند و سفارش می شود تا درهنگام سفر با کشی کمتر به موج های روان دریا نگاه کنیم و در روی لنج چشممان بیش از این که اطراف را مشاهده کند به اشخاص متحرک ان باشد چرا که این عمل باعث می شود همذات پنداری عصبی میان افراد موجود در کشتی بیشتر شود . تلقین اینکه ما در هنگام سفر با کشتی دچار دریا زدگی نمی شویم می تواند در لذت بردن از سفر به ما یاری رساند از سوی دیگر تلفین در همه زمینه های زندگی می تواند باعث رشد قدرت فکری افراد می شود و این افراد می توانند از این ابزار به عنوان یک صلاح شخصی استفاده کنند . چراکه تلقین در جهت مثبت می تواند ارامش عصبی را به افراد تزریق کند .

نشانه های دریا زدگی / دریا زدگی خطر ناک و لازم است

نویسنده علی رفیعی وردنجانی

درباره رضا.خ

مشاهده بیشتر

رزرو هتل

۱۰ نکته که باید هنگام رزرو هتل در نظر بگیرید

نکات مهم در هنگام رزرو هتل | با توسعه خدمات اینترنتی،‌ این روزها هنگام سفر …