دانستنی های گردشگری

انواع بهمن را بشناسیم

بهمن توده ای عظیم از برف و یخ

بهمن توده ای عظیم از برف و یخ است که به دلایل عدیده از شیب کوهستان فرو می ریزد بایستی فریب ظاهر آرام و بی خطر آن را حتی با گذر به سلامت یک یا دو نفر کوهنورد باز هم به بی خطر بودن آن اطمینان ننمود و از وسایل فنی مخصوصا طناب استفاده کرد و گرمی ،سردی ، زاویه ی شیب دامنه ی دره و ساعت عبور را مورد توجه دقیق قرار داد ، به این توصیه ها توجه شود .

۱- حتما بیل مخصوص کوهنوردی ، باتوم اسکی تلسکوپی یا وسیله ی دیگری برای سونداژ بردارید .
۲- برنامه را گروهی اجرا و سکوت کنید .
۳- در مسیر کوتاه تک تک و اگر مقدور نیست با فاصله ی ۵۰ متر عبور کنید .
۴- لباس های گرم خود را پوشیده درزهای آن را مسدود کنید با فرض این که بهمن فرو می ریزد آماده باشید .
۵- دهان و بینی خود را بپوشانید تا مانع از ورود ذرات و پودر برف به داخل ریه ها گردد .
۶- هرگز خود را حمایت نکنید قبل از حرکت طنابی بلند حدود یک طول به خود ببندید و سر آن را آزاد نگه دارید طناب رنگی و قرمز ارجحیت دارد .
۷- قبل از حرکت تمام وسایلی که به شما متصل است شل و آزاد نمایید ، بند باتون یا کلنگ را از دور دست در بیاورید .
۸- قبل از حرکت مسیر را تعیین و یک نفر را مسئول نظاره ی عبور کننده کنید .
۹- در مسیر یخ زده از کفش یخ و در برف های نرم و عمیق در صورت امکان از راکت مشبک استفاده نمایید .

انواع بهمن :

بهمن خیس ( آبکی ، سنگین ) به شکل برف تخته یی یا تکه های شکسته شده ی برفی ، حرکت می کند ، سرعت آن از بهمن برف پودر کمتر است .

بهمن خشک (پودری ،سبک ) سرعت و خطرش بیشتر از بهمن خیس می باشد .

بهمن برف پودر (بهمن برف گرده )سرعت خیلی زیادی دارد ، ایجاد خفگی می کند ، درصد بالایی از این نوع ، منتظر تحریک نمی شوند و زود فرو می ریزند .

بهمن های بهاری و بهمن سنگی ، بر اثر لغزیدگی برف و گل و سنگ ریزه ها به سطح پایین تر بهمن ایجاد می شود ، بیشتر در فصل گرم شدن و بهار سقوط می کند .

بهمن های کوچک بیشترین کشته ها را دارد سرعت بهمن در حاشیه کمتر و در قلب آن بیشتر است . نقطه ی شکست بهمن را با تاج بهمن می گویند ، حرکت از قلب بهمن خطر آفرین است .

هرگز از قلب بهمن صعود و فرود نکنید بار بهمن را در عرض قطع نکنید تک تک عبور کنید عبور و استفاده از جای پای درست شده افراد قبلی صحیح تر است ، مسیر نباید کامل بریده شود ، لباس باید کامل باشد ، لوازم سنگین با احتیاط حمل شود تا در صورت اتفاق کوهنورد فورا آنها را رها کند ، بازمانده ی بهمن قبلی ممکن است عبور یک نفر به سلامت از قسمت بهمن دلیل نیست که نفرات بعدی گرفتار نشوند ، حیوانات از محل بهمن گیر عبور نمی کننند ، عبور کننده از نخ بهمن استفاده کند .

نخ بهمن

نخ بهمن حدود ۱۵ متر طول دارد جنس مخصوصی است با متراژ و درجه بندی ، دارای علامت فلش که محل کوهنورد بهمن گیر شده را ناشن می دهد ، فرار به حاشیه ی بهمن بهترین راه است ، دفاع ، جنگ با بهمن غلط و خطرناک است ، کوشش کنید خود را روی سطح بهمن نگهدارید ، در صورت گرفتاری بلافاصله جلوی صورت خود فضایی باز کنید بهترین حالت دفاعی کشیدن نفس عمیق در اواخر سقوط است .

بعد از گذشت ۵ ساعت از حادثه کمتر کسی از زیر بهمن زنده بیرون آورده می شود البته همیشه شرایط خاطی وجود دارد که احتمال زنده ماندن بهمن زده را حتی پس از روزها فراهم می نماید .

جستجو به دنبال بهمن زده

به دنبال نشانه ها و اثری از بهمن زده بگردید ، مخروط بهمن را از قاعئه به سمت راس کاوش کنید ، اطارف مواضع ، صخره ها ، دخت ها و بریدگی ها را بیشتر بررسی کنید ، یک نفر را برای کمک بفرستید به سرعت گروه سونداژ تشکیل دهید افراد به فاصله ی ۳۰ سانت از هم در یک ردیف افقی از انتهای بهمن عمل کنند ، میله حداقل ۲ تا ۲/۵ متر در برف فرو می رود کاملا سکوت و حواس برای برخورد میل سونداژ به بدن بهمن زده متمرکز باشد ، بعد از هر بار سنداژ برف میله بیرون کشیده شود ، سونداژ تا ۴۰ ساعت در برف های خشک و ۳۰ ساعت در برف های آبکی موثر است برف آبکی به سرعت یخ می زند ، اگر میل سونداژ نبود از باتوم اسکی و دیگر وسایل همراه استفاده کنید .

قبل از شروع عملیات از ریزش دوبازه ی بهمن مطمئن شوید ، بهمن زده را ناگهانی بیرون نکشید ، مصدوم را از محدوده ی بهمن دور کنید و کمک های اولیه را آغاز کنید . بعضی معتقدند اگر شخص بهمن زده در شلوار خود ادرار کن به ویژه سگهای نجات محل وی را زودتر خواهد یافت .

برای فرودمایی (هاپیوترمی ) و راههای مقابله با سرمازدگی در سایت سیری در ایران پیشتر توضیح داده شده است .

منبع : سیری در ایران

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا