• میناکاری از «میم» تا «ی»

    رقص نگارین آتش و خاک بر تارک مس میناکاری، هنریست که آن را جادوی نگارین آتش و خاک می‌دانند، هنری چندهزارساله که در اصفهان عهد صفوی به اوج زیبایی و شکوه خود رسیده و نام این شهر تاریخی را با زیبایی این هنر ماندگار، پیوندی عمیق و ناگسستنی داده است. برای شناخت بهتر میناکاری به سراغ «استاد احمدرضا پیکام» می‌رویم، مردی ۵۶ ساله که زندگی او از کودکی تا به امروز با این هنر در‌آمیخته است. آقای پیکام لطفاً از …

    ادامه مطلب »
  • قطاب یزدی

  • کام مراکز توریستی اصفهان با طعم گز اصیل اصفهان شیرین می شود