جشن حالا

جشن حالا؛ مراسمی کهن در زنجان

يکي از جشن هايي که در استان زنجان خصوصاً منطقه انگوران برپا مي شود، جشن حالا است. اين جشن در ارتباط با جمع آوري محصولات کشاورزي است و کهن ترين جشن رايج در منطقه است و احتمال دارد با آيين زرتشتي ارتباط داشته باشد. به هر تقدير، در اوايل فصل پاييز، پس از اين که محصولات کشاورزي از کشتزارها و خرمنگاه جمع آوري و برداشت شد، اين جشن برپا مي شود.

بدين ترتيب که در آغاز برداشت محصول از زمين، هر خانوار مقداري در حدود ۲۰ متر مربع از مزرعه گندم خود را به عنوان حالا باقي مي گذارد. در روز جشن، تعدادي از همسايگان و وابستگان را به جشن دعوت مي کنند و با قرباني کردن گوسفند و گاو و تدارک پذيرايي، مهمانان را در خانه يا در يکي از تفرجگاه هاي محملي با ناهار پذيرايي مي کنند. بيش تر مهمانان از مرداني که به شغل کگشاورزي مشغول اند، انتخاب مي شوند.

جشنی مخصوص مردان

در اين جشن زنان حضور ندارند. مهمانان پس از صرف ناهار با گفتن مبارک باد و پربرکت باد، و همراه داشتن ناني به نام نزيک يا نذري که از شير پرچربي گوسفند تهيه مي شود، دسته جمعي به محل گندم درو نشده در کشتزار مي روند.

اين افراد هر يک داست بر مي دارند و دور گندم باقي مانده حلقه مي زنند. يکي از ريش سفيدان پس از ذکر اسماءالله و خواندن صلوات شروع به دروکردن گندم مي نمايد؛ بقيه نيز مقداري از گندم را درو مي کنند. سپس واژه حالا را به طور دسته جمعي تکرار مي نمايند. پس از چند بار تکرار واژه حالا، همه خوشه هاي گندم درو مي شوند.

سپس هر کس هر چقدر که درو کرده است، با خود مي برد و در کندوي خانه خود به عنوان تبرک و ايجاد برکت خالي مي کند. سپس ريش سفيدان نان نزيک و ميوه ها را در ميان مهمانان تقسيم مي کنند و مهمانان پس از گذاشتن هديه در دستمال و گفتن عبارت  برکت به خرمن، محل حالا را ترک مي کنند و بدين ترتيب جشن پايان مي پذيرد.

منبع : سیری در ایران

درباره رضا.خ

مشاهده بیشتر

سال نو در کشورهای مختلف

آداب و رسوم مختلف سال نو در کشورهای مختلف

سال نو در کشورهای مختلف | آغاز سال جدید در همه فرهنگ‌ها و کشورهای دنیا …