آیین، آداب و رسوم محلی

جشن حالا

جشن حالا؛ مراسمی کهن در زنجان

یکی از جشن هایی که در استان زنجان خصوصاً منطقه انگوران برپا می شود، جشن حالا است. این جشن در ارتباط با جمع آوری محصولات کشاورزی است و کهن ترین جشن رایج در منطقه است و احتمال دارد با آیین زرتشتی ارتباط داشته باشد. به هر تقدیر، در اوایل فصل پاییز، پس از این که محصولات کشاورزی از کشتزارها و خرمنگاه جمع آوری و برداشت شد، این جشن برپا می شود.

بدین ترتیب که در آغاز برداشت محصول از زمین، هر خانوار مقداری در حدود ۲۰ متر مربع از مزرعه گندم خود را به عنوان حالا باقی می گذارد. در روز جشن، تعدادی از همسایگان و وابستگان را به جشن دعوت می کنند و با قربانی کردن گوسفند و گاو و تدارک پذیرایی، مهمانان را در خانه یا در یکی از تفرجگاه های محملی با ناهار پذیرایی می کنند. بیش تر مهمانان از مردانی که به شغل کگشاورزی مشغول اند، انتخاب می شوند.

جشنی مخصوص مردان

در این جشن زنان حضور ندارند. مهمانان پس از صرف ناهار با گفتن مبارک باد و پربرکت باد، و همراه داشتن نانی به نام نزیک یا نذری که از شیر پرچربی گوسفند تهیه می شود، دسته جمعی به محل گندم درو نشده در کشتزار می روند.

این افراد هر یک داست بر می دارند و دور گندم باقی مانده حلقه می زنند. یکی از ریش سفیدان پس از ذکر اسماءالله و خواندن صلوات شروع به دروکردن گندم می نماید؛ بقیه نیز مقداری از گندم را درو می کنند. سپس واژه حالا را به طور دسته جمعی تکرار می نمایند. پس از چند بار تکرار واژه حالا، همه خوشه های گندم درو می شوند.

سپس هر کس هر چقدر که درو کرده است، با خود می برد و در کندوی خانه خود به عنوان تبرک و ایجاد برکت خالی می کند. سپس ریش سفیدان نان نزیک و میوه ها را در میان مهمانان تقسیم می کنند و مهمانان پس از گذاشتن هدیه در دستمال و گفتن عبارت  برکت به خرمن، محل حالا را ترک می کنند و بدین ترتیب جشن پایان می پذیرد.

منبع : سیری در ایران

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا