آیین، آداب و رسوم محلی

عود گردانی

مراسم عود گردانی

عود وسیله است که با آن فضای اماکن متبرکه خوشبو و معطر میگردد. مراسم عود گردانی از قدیم ایام در حرم مطهر مرسوم بوده و حتی در برخی اسناد موجود در آستان قدس رضوی برای آن واقف و وقف نامه نیز وجود داشته است.

خوشبو نمودن و معطر کردن فضای اماکن متبرکه رضوی برعهده خدامی است که وظیفه آنان فقط این کار میباشد . در داخل عود اسپند ریخته میشود، که در اسپند ریخته شده در عود ها( کندر) نیز وجود دارد که به معطر نمودن فضا اماکن متبرکه کمک میکند .

خدام عود در دست در مراسم ومناسبت های ویژه همچون عزاداری ها و جشن ها برگزار شده در حرم رضوی در مکان های مشخص شده و لباس متحد الشکل و بصورت گروهی نیز حضور دارند . شایان ذکر است عود یکی از نمادهای خاص اماکن متبرکه است و عود گردانان در حرم رضوی همواره مورد احترام و عنایت، زائران بارگاه امام رضا(ع) قرار دارند.

منبع : سیری در ایران

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا