خانه / فرم اشتراک

فرم اشتراک

فرم اشتراک

 • توجه:
  قید کد پستی الزامی می باشد.
  در خواست هایی که قبل از بیستم هر ماه دریافت گردد از اول ماه آینده جزء مشترکین محسوب می شوند.
  از متقاضیان محترم درخواست می شود مبلغ حق اشتراک روزنامه رابه حساب 0105074472004 بانک ملی و مجله زندگی سالم را به شماره حساب 0110290679002 بانک ملی واریز و مدارک مربوطه را به آدرس : اصفهان ، میدان احمد آباد ابتدای خیابان شهید مفتح (بهرام) ، ساختمان امام رضا (ع) واحد امور مشترکین کد پستی 8156737489 ارسال و یا به شماره 32274508 فاکس نمائید.
  علاقه مندانی که می خواهند این محصولات را برای اقوام و آشنایان خود بفرستند می توانند مبلغ فوق را به حساب های جاری یاد شده واریز و الزاما فیش را همراه با فرم مشخصات که در با گردیده به سازمان امور مشترکین ارسال نمایند.  تلفن  031-32274508
  مدت اشتراک سه ماهه شش ماهه
  یکساله

  روزنامه نسل فردا 800/000
  ریال
  1500/000
   ریال

   2/800/000
  ریال

  مجله زندگی سالم  100/000
  ریال
  200/000
  ریال
  400/000
  ریال
  مجله گردشگری سپاهان(کوله) 100/000
  ریال
  200/000
  ریال
  400/000
  ریال