خانه / اصفهان گردی / افزایش امنیت و توسعه گردشگری / کمک به اقتصاد جامعه
افزایش امنیت و توسعه گردشگری / کمک به اقتصاد جامعه

افزایش امنیت و توسعه گردشگری / کمک به اقتصاد جامعه

افزایش امنیت و توسعه گردشگری / کمک به اقتصاد جامعه

افزایش امنیت و توسعه گردشگری / کمک به اقتصاد جامعه

سالهاست که با دیدن  رشد بی رویه مراکز مشاوره – آمار  افسردگی ها و خشونت  های متعدد و سرگشتگی مردم  در  سنین مختلف – مقاله های دنباله دار و چاپ مجله ها ی تخصصی روان درمانی مردم ”  به فکر فرو رفتم که مگر چه اتفاق هائی  افتاده که باید شاهد رشد مراکز  روان درمانی و مصرف قرص های متعدد و بسیار مضر برای سرپوش نهادن بر اختلالات  رو به رشد فکر و روان   و جسم مردم باشیم؟ چه چیز هائی در جامعه نادیده انگاشته شده ؟

چرا  سر رشته کنترل و  شادی از دست بسیاری رها شده و بی هدف و  عصبانی و با چهره ای در هم کشیده  با هم تعامل  خشک و سرسری برقرار می کنند؟  چگونه است که امید به آینده  کمتر ملاک صحبت های مردم  قرار می گیرد ؟

چرا این همه شتاب در  رفت  و آمد ها و حرکت در خیابان ها و اتوبان ها و جاده های کشور منجر به بروز تصادفات و بحران های اجتماعی می شود؟

من مدعی به  شناخت همه عوامل  اجتمای نیستم  و همچنین مدعی درمان همگی ” بلکه  از نقطه نظر من  یک  عامل رنگ و نور  می تواند بسیاری از عوامل  را تحت الشعاع قرار دهد  و تا حد قابل ملاحظه ای از  آثار تخریبی و غیر محسوس   اتفاق هائی که  به آن اشاره نمودم  کاهش دهد .

بله  مسئله رنگ / نور و تاثیر آن بر   روحیه  شادی مردم / صلح و دگر پذیری/ امنیت عبور و مرور

بنا بر این بر آن شدم که  تحقیقات خود را در ۲ موضوع بطور عملی با  مردم و متولیان  فرهنگی جامعه در میان بگذارم  و قضاوت را بر عهده  خودشان

الف)- بتن و  آسفالت های رنگی و نقش آن  در دیدگاه و روحیه مردم

ب)- رنگ تنه درختان

 افزایش امنیت و توسعه گردشگری / کمک به اقتصاد جامعه

چشم انداز : نهادینه سازی  صلح و شادی در  افراد جامعه /  خروج شهر از رنگ پریدگی – یکنواختی- سرد بودن  رنگ ها هویت بخشی جدید به شهر

گرم تر نمودن روابط اجتماعی – تحرک بخشیدن به شهروندان و کاهش افسردگی و اختلالات  روانی 

طرح: رنگی نمودن سطوح آسفالت خیابان ها با ( آسفالت رنگی بتن رنگی )

 افزایش امنیت و توسعه گردشگری / کمک به اقتصاد جامعه

 

در ابتدا شروع به  تحقیق نمودم و نمونه هائی متفرق در کشور های مختلف  یافتم که  نمونه خوبی  شد برای من که اگر بخواهیم شهر و مردمی  شاداب  با نشاط داشته باشیم  ” از زوایای غفلت شده  باید  گلوگاه های  خسارت به جامعه را بازنگری و بیشتر به آن بپردازیم .

 افزایش امنیت و توسعه گردشگری / کمک به اقتصاد جامعه

کاربرد های عملی بکار گیری

 سنگ ریزه های رنگی  و بتن

بجای آسفالت  سیاه

از آنجا که مدیران  اجتماعی برای هر اقدامی  لزوم تدوین ماتریس ( سوات) ( نقاط قوت و ضعف – فرصت و تهدید)  را مطالبه می نمایند . تصمیم به  بررسی و  ارائه آن نمودم تا از این منظرراهی را از پیش پای  متولیان اجرائی برداشته  و عملی نمودن آن را  سرعت بخشم

بیان راهکار   

کاهش تدریجی وابستگی به آسفالت – قیر و بالطبع آلودگی کمتر هوا.

کاهش تدریجی وابستگی به رنگ های شیمیائی  جهت خط کشی ها

عدم تغییر شکل درگرمای تابستان.

بکار گیری ۳ رنگ  سبز – زرد و نارنجی  در ۳ لاین خیابان ها و اتوبانها و زیبا  شدن شهر

استفاده از ترکیب فوق بجار خط کشی های عابر پیاده  و خطوط وسط  خیابان ها.

پیشگام بودن در کشور و دنیا

نطر به خاصیت جذب  تشعشعات نوری خورشید توسط رنگ های مختلف و همچنین سنگ ها و  متخلخل بودن  سنگ ها

کاهش خاصیت  زنندگی نور در چشم رانندگان  در روز های گرم و کاهش خطای دید

– آرامش در رانندگی شهروندان.

کاهش محسوس لغزندگی سطوح خیابان ها در هنگا م بارندگی .و بالطبع کاهش خسارات  ناشی از بارندگی به شهروندان و قفل شدگی شهر .

نقاط قوت

 

استفاده از  رقیق و سفت کننده های بتن  برای سرعت بخشیدن به عملیات

 

بالا بودن زمان  خشک شدن بتن

نقاط ضعف
 

سرازیر شدن  بودجه های کاهش  وابستگی به منابع  نفتی به سمت تولیدات دیگر و ایجاد اشتعال زائی و کار آفرینی جدید.

ایجاد فرصت های جدید  جهت تهیه  منابع طبیعی در سنگ های رنگی  .

فرصت  برای ارائه خلاقانه  بکار گیری سنگ های هفت رنگ ( رنگین کمان) در محیط های پارک- مهد کودک ها و…

استفاده از بلوک های رنگی در حاشیه خیابان ها.

امان استفاده از آجر سازی  بر اساس مدل فوق  ( ترکیب سنگ و بتن در شهر سازی شاد و خلاق )

تغییر دادن رویکرد کارخانه های آسفالت به تولید  نیاز های جدید شهری.

فرصت ها

 

بنا بر نیاز جدید   سوق دادن کار خانه ها به سمت  برآورده نمودن نیاز های جدید

 

ایراد بر بیکاری  کار خانه های تولید آسفالت

تهدیدات

 افزایش امنیت و توسعه گردشگری / کمک به اقتصاد جامعه

کاربردها ی عمل گرایانه  و بدور از رویا پردازی  :

 ناگهان  در راستای تحقیقات بکار گیری بتن و آسفالت رنگی نقطه نظری توجه من را بخود جلب نمود و آن غفلت از  رنگ  تنه درختان  در طول سال  است

لذا بر آن شدم که  تحقیقاتی را بطور عملی انجام و مانند  نمونه بالا  قضاوت آن را بر مردم  واگذارم

افزایش امنیت و توسعه گردشگری / کمک به اقتصاد جامعه

طرح : رنگ کردن تنه درختان

اهمیت: از آنجا که تنه درختان بتدریج سیاه و تیره شده اند و  به نحوه چشمگیری   نور خیابان ها را جذب نموده و شهر را به حالت  تیرگی- مردگی و ناامنی نوری تبدیل نموده اند . لذا  پیشنهاد می گردد که تنه درختان جهت رفع این مسائل و  دمیدن روحیه تازگی و گرمی در روز و شب  رنگ گردد.

 

راهکار ها

 

مسائل

 

S W OT

 

دلپذیر شدن رنگ تنه  سیاه شده درختان در انظار عمومی

شاد نمودن فضا های  تیره و تار شهری

جبران نبود برگ سبز درختان در ۵ ماه سال

پیشگام بودن  در کشور و جهان بعنوان  استفاده بهینه از فضا هائی که  اغلب به چشم نمی آید.

ایجاد احساس دیده شدن به شهروندان

کاهش نقاط  تاریک شهر

دیده شدن  مضاعف شهر  در شب ها با نور پردازی تنه درختان.

جلو گیری از نفوذ  آلودگی های شیمیائی  خود رو ها به تنه درختان .

جایگزینی و حذف رنگ های  قرمزی که پس از برش شاخه ها به تنه درختان  زده می شد .

–       کاهش احتمال خطر آتش سوزی تنه خشک درختان  در اثر گرما و یا خرابکاری

S

 اعلام فراخوان برای تحقیقات مربوط.

 

کمبود تحقیقات  رنگ های دوست دار محیط زیستW
 

ایجاد فرصت های  ایده پردازی  جدید . مثال  رنگ تنه درختان  نزدیک به موسسات ( تجاری- آموزشی- اداری درمانی و…. هرکدام به نوعی مشخص باشد)  ( نوار  مشخصه رنگی در بیمارستان ها)

ایجاد فرصت برای  نقش پردازی بر تنه درختان (  پرندگان  و…)

ایجاد فرصت های مطالعاتی جدید مبنی بر  یافتن ترکیبات جدید نانو – طبیعی و  تاثیر آن بر شادابی مردم و کاهش  آلودگی و جذب ذرات معلق در هوا توسط رنگ های جدید.

ایجاد  استغال زائی و کار آفرینی نوین  در راستای تحقیقات و نیاز جدید شهرداری  بر رنگ های  دوست در محیط زیست – جاذب آلودگی و شاداب تر نمودن  شهروندان

 

O

راه کار: استفاده از رنگ های دوست دار  محیط زیست.و طبیعی

——————————

راه کار: مخلوط رنگ های طبیعی با صمغ

ایراد : مبنی بر عدم تنفس درختان

 

 

——————————

شسته شدن  توسط باران

T

مارتیس ( سوات)-( نقاط قوت و ضعف – فرصت و تهدید) برای طرح  رنگ آمیز تنه درختان  و برطرف نمودن مسئله جذب نور و تیرگی تنه درختان سطح شهرها

 

 تحقیقات و اقدام های عملی در حوزه میدانی

 افزایش امنیت و توسعه گردشگری / کمک به اقتصاد جامعه

رنگ آمیزی درختان  با چسب مخصوص

 چسب مخصوص جهت محافظت تنه درختان از عوامل محیطی مانند سرما” گرما” آفات بیماریها و جوندگان.
ویژگیهای این محصول پوشش و دوام فوق العاده سرعت خشک شدن بالا بدون بو سهولت اجرا سازگاری با محیط های مختلف و عاری از سرب و مواد سمی است .
رنگ  جهت محافظت از تنه انواع درختان مانند درختان میوه دانه دار و هسته دار مرکبات سوزنی برگان در باغ جنگل و فضای سبز ساخته شده است و با اثر محافظتی خود باعث افزایش طول عمر درختان میگردد .
نحوه مصرف : رنگ  بدون هیچ گونه افزودنی با قلم مو بر سطح تنه درختان از ۵ سانت زیر خاک تا حداقل ۶۰ سانتی متر ارتفاع تنه و حداکثر تا اولین شاخه فرعی استفاده نماید.
استفاده از این رنگ در نهال کاریها و درخت کاریها از ابتدای سال دوم قبل و بعد از پیوند توصیه میشود .
بهتر است هر ساله قبل از شروع سرما پوشش رنگ بر روی تنه تمدید گردد

چسب باغبانی بعد از چهارساعت خشک شده وبا ایجاد پوشش مقاوم به بارندگی،از ورود آفات و بیماریها جلوگیری نموده و موجب ترمیم بهتر و سریعتر بافت ها میگردد.
با استفاده از ترکیبات نانو و موادغیرشیمیایی درکشاورزی تولید شده وماندگاری آن بیش از یک سال تضمین میگردد.
وجود ترکیبات فلزی نانو در چسب باغبانی محافظت درختان در مقابل بیماریهای باکتریایی را تضمین می نماید.
چسب باغبانی برای اولین بار در جهان به رنگ سبز تولید شده وپایداری آن در مقابل اشعه ماورای بنفش خورشید توسط مواد محافظ سبزرنگ ضد uv تثبیت گردیده است.
مناسب برای پیوند،هرس،وپانسمان تنه

افزایش امنیت و توسعه گردشگری / کمک به اقتصاد جامعه

کائولن چیست:

كائولن يك اصطلاح اقتصادي است كه براي كانسارهاي رسي تقريباً سفيد به كار مي رود و از نظر صنعتي به رسي هايي كه داراي مقدار قابل توجهي كائولينيت باشند،اطلاق مي‌شود. اين كانسارها اغلب شامل كاني كائولينيت و يا فرآورده هاي بدست آمده از آن مي باشند. در گذشته اصطلاح خاك چيني به عنوان مترادف كائولن استفاده مي شد. نام كائولن از كلمه كائولينگ چيني به معناي تپه سفيد مشتق شده است که از آن خاك كائولن استخراج مي شده است.كائولن از مجموعة كاني هاي رسي بوده و فرمول شيميايي آن H4Al2Si2O9 مي باشد.كاني هاي كائولن شامل كائولينيت، ديكيت، ناكريت و هالوزيت مي باشد. فراوان ترين كاني اين گروه كائولينيت مي باشد. همه اين كاني ها جزء كاني هاي آلومينو- سيليكات مي باشند كه در سيستم مونوكلينيك و يا تري كلينيك متبلور مي شوند. از مهم ترين خصوصيات كاني شناسي رس هاي كائولن نرمي و عدم سايندگي آنها مي باشد. سختي كائولن در مقياس موهر در حدود ۲-۵/۲ مي باشد. اين نرمي در كاربردهاي صنعتي آن يك مزيت محسوب مي شود.
رس هاي كائولن اكثراً از آلتراسيون كاني هاي آلومينيوم سيليكات در نواحي گرم و مرطوب بوجود مي آيند. فلدسپات ها از جمله كاني هاي عمومي منشاء پيدايش آنها مي باشد. پلاژيوكلاز فلدسپارها (سديم يا پتاسيم) معمولاً در ابتدا كائولينه مي شوند. فلدسپارهاي پتاسيك به كندي آلتره شده و توليد كائولن هاي مخلوط با سريسيت دانه ريز، ايليت يا هيدروموسكويت مي كند.
كائولن يا خاك چيني به رنگ سفيد بيشترين كاربرد را در توليد چيني و سراميك دارد.
آمريكا، روسيه، جمهوري چك و برزيل بزرگ ترين توليد كنندگان كائولن مي باشند.
به طور خلاصه خصوصيات مهم كائولن، كه مصارف متعدد آن را سبب شده است مي توان به صورت زير نام برد:
۱٫ از نظر شيميايي در گستره وسيعي از تغييرات PH بدون تغيير مي ماند.
۲٫ داشتن رنگ سفيد كه آن را به صورت ماده رنگي قابل استفاده مي سازد.
۳٫ دارا بودن خاصيت پوششي بسيار خوب
۴٫ نرمي و غير سايشي بودن آن
۵٫ قابليت اندك هدايت جريان الكتريسيته و گرما
۶٫ قيمت ارزان

افزایش امنیت و توسعه گردشگری / کمک به اقتصاد جامعه

 ( رنگ دوركننده حلزون و راب)

درختان و نهال هاي آسيب پذير مانند مركبات ، زيتون و يا هر محلي كه بايد در مقابل اين آفات محافظت شود (گلدان ها ، لبه هاي باغچه ، ديوار و ستونهاي  ساختمانها و ..) دور نگاه مي دارد .

امتيازات :
•بسيار انتخابي عمل مي كند و به غير از حلزون و راب ، تماس با آن براي ساير جانداران بدون زيان است و اثر سوء بر محيط زيست ندارد ، بنابراين ميتواند سهم  به سزائي در كاهش مصرف سموم ايفا نمايد .
•كاربرد آن بسيار آسان و از نظر اقتصادي كاملا مقرون بصرفه است .

مشخصات :
ماده موثر : صمغ های گیاهی و عصاره سیر
شكل ظاهري : رنگ سبز ، قابل رقيق كردن با آب
PH  :  ۷/۵ – ۸
چسب محافظ تنه درختان پدیده
مناسب برای پیوند،هرس،وپانسمان تنه
افزایش امنیت و توسعه گردشگری / کمک به اقتصاد جامعه

رنگ چوب و روغن مخصوص چوب ازمو

  • رنگ مقاوم در برابر عوامل جوی

مقاوم در برابرآب و نور خورشید
مقاوم در برابر حشرات و آفات
دارای بالاترین استاندارد اروپا

  • ترمیم و بازسازی آسان

پیشنهاد ها و نتیجه گیری

از آنجا که نمی توان  با یک مقاله و یک نسخه   رنگ شهر را از حالت  کنونی خارج نمود و به حد اقل مطلوب رسانید  لذا مجموعه پیشنهادات  زیر  کمک به تغییر تدریجی خواهند نمود  و پس از بررسی و ارزیابی بازخورد ها در رنگ بندی  بخشی شهر می توان به یک فرمول جامع دست یافت.

پیشنهادات عبارتند از :

 الف)-از آنجا که رنگ شهر فقط به دیوار ها و درب مکان ها بر نمی گردد لذا پیشنهاد میگردد که:

– رنگ آسفالت ها  با  بکار گیری سنگ ریزه های رنگی ملایم  و رنگ بندی بخشی شهر مورد بررسی و نمونه  گیری  آزمایشی  واقع گردد.

– کاربرد  بتن   بجار آسفالت با  مخلوطی از  سنگهای رنگی و متنوع می تواند   به زیبا سازی شهر کمک شایانی نماید .

– رنگ آمیزی ملایم و هدفمند ( تنه درختان )  با رنگ هی طبیعی و غیر آسیب رسان به درختان

نکته :این رنگ آمیزی در ۴ ماه  پائیز و زمستان  که درختان فاقد برگ هستند بسیار جالب  و خلاقانه خوهد بود.و در فصل هائی که برگ درختان زیبائی خاصی به جامعه می بخشد هنوز هم تنه درختان بلند  تیرگی خود را داشته و به جذب نور  و تاریکی  فضا های عبور و مروز مردم می پردازند

افزایش امنیت و توسعه گردشگری / کمک به اقتصاد جامعه

ب)- در مقایسه نوری شهر در ۲ بخش از ۲۴ ساعت روز (بخشی به ساعات پر نور و بخش دیگر به ساعت  بشدت ضعیف و ترسناک تبدیل شده ) که این مهم را فقط  با اندگی قدم زدن برای مثال در اصفهان  از  میدان شهدا  پس از غروب آفتا ب به سمت میدان انقلاب   بخوبی  میتوان  ملاحظه نمود.

به حدی که اسامی کوچه ها و خیابانها ناخوانا

– محیط رعب  برای اغلب پیاده رو ها و وسط گذر  چهارباغ و  بیشتر  خیابانها  حتی حاشیه رودخانه  مستولی آمار قابل توجهی را بخود اختصاص داده است.

– هر محیط  مستعد برای نبود نظارت کافی  متاسفانه  خلافکاران و سارقان و ناقضین حقوق   بانوان را  بشدت وسوسه  و  بسیاری از  جرائم در نبود  نور  کافی توسط همین خلاء  ایجاد  شده و ادامه  یافته است.

– هرگونه تلاش مسئولین و کارشناسان شهرداری  با این مقدار  ضعیف نور مطمئنا دیده نخواهد شد  زیرا نور در  نصف ۲۴ ساعت  حرف اول  را می زند و شهر  اسطوره ای اصفهان  از این  ابهت نوری  تاکنون بی بهره مانده است .

– مردم  شهر و توریست ها  هیچگاه احساس امنیت  نمی کنند که بتوانند در ساعت  دیر هنگام  ( چه در تابستان  و چه در زمستان ) به کوچه ها و خیابانهای شهر قدم بگذارند.و خدماتی که شهر داری  برای استفاده عموم  قرار داده است  در ساعات فراغت مردم  به حد اقل   رسیده است . عملا تلاشها شهر دار  کمتر دیده و استفاده می شود.

بنا براین پیشنهاد می گردد  استفاده از لامپ های بسیار کم مصرف جدید وحداقل ۳ برابر نمودن  روشنائی همه شهر  در تعامل با اداره برق منطقه ای  در اولویت بالائی قرارداده شود

افزایش امنیت و توسعه گردشگری / کمک به اقتصاد جامعه

ج)-  با توجه به اینکه  رنگ طبیعت

((( خصوصا چوب  و  سنگ های طبیعی – کاهگل  معمولی و نیز افزودن رنگ به کاهگل  )))

  از هر نوع که باشد   می تواند به آرامش  ذهنی شهروندان و هویت بخشی  به  شهر کمک نماید لذا  استفاده  از چوب و سنگ  در مبلمان شهری – و چهار چوب های برخی از  فروشگاهها – پاساژ ها و  نیز مغازه های سطح شهر بطور محسوسی می تواند  در اذهان مردم و توریست ها   جلوه  زیبائی و آرامش القاء نماید.

نکته : استفاده از سیمان  و نقش چوب و سنگ جذابیت خاص برای مردم را در دراز مدت تامین نخواهد نمود .

د )- ممنوعیت استفاده از رنگ های تیره  در فضا های بیرونی  شهر  به علت  خاصیت جذب  و تشعشع گرمایشی   و  در نهایت  کمک به گرمایش کره زمین

ه)- با عنایت به اینکه برگ درختان  نقش بزرگی در رنگ شهر بر عهده دارد و اواخر خرداد ماه هرسال  بعلت  آلوده کنندگی گاز های خروجی از اگززوز  اتوبوس ها  طراوت برگها به  سیاهی و خشکی می گراید

لذا پیشنهداد می گردد:

 از اتوبوسهای برقی – در خیابانهای اصلی شهر استفاده گردد.

با تصویب قانون درون استانی درصدی از سود  تمام صنایع آلاینده  بطور مستقیم  اخذ و بلافاصله در همایشهای ماهانه با حضور مرد م ومسئولین به توسعه  فضای سبز درون و برون شهری اختصاص یابد بطوری که سرانه فضای سبز هر نفر به استاندارد جهانی  نزدیک گردد.

اهمیت رنگ  و نور و تاثیر  بسیار مهم آن بر ضمیر ناهوشیار افراد جامعه  بقدری است که حتی  بعضا برخی رنگ ها ( تیره ) در پوشاک مردم  از لفظ کراهت استفاده گردیده  بنا براین   تمام متولیان اداره کشور از شهر داری ها – وزارت  بهداشت – دانشگاهها – مراکز و متولیان  نهادینه سازی فرهنگی کشور و همه  دلسوزان  جامعه را باید  به اقدامی کاربردی  وادار نماید  تا تاثیر عملی آن را  کاهش چشمگیر  آمار رسمی و غیر رسمی  خشونت و ناهنجاری های مدنی  به چشم خود ببینیم قطع و یقین  هزینه های این اقدام ها بمراتب کمتر و  نتایج آن  بطور شگفت آوری ملموس و  کاربردی  خواهد بود  . در  خواهیم یافت که هزینه در این راستا بع عنوان سرمایه گذاری خواهد بود و پیشگیری به مراتب ارزانتر از درمان اختلالات  دست به گریبان جامعه تمام خواهد شد ..

بدیهی است  هر اقدامی جامع برای کاهش مراکز روان درمانی و کاهش آمار خشونت و  افسردگی مورد  رصد دقیق  تمامی مجامع علمی – اجتماعی   کشور های دنیا   برخوردار خواهد بود و خواهند توانست   کشور ما را بعنوان الگوی عملی  قرار دهند .

در نهایت  ما برآنیم که به چشم انداز نهادینه سازی  صلح و شادی در  افراد جامعه برسیم  زیرا   ملت های  شاد و غیر افسرده   تمایلی به جنگ و خشونت نداشته و  ریشه های صلح و توسعه پایدار را در نهاد تک تک افراد جامعه  عمق  بخشیده  و جهان شاهد  صلح طلبی  فطری  برگرفته از درونی  شاد  تک تک افراد جامعه خواهد بود .

افزایش امنیت و توسعه گردشگری / کمک به اقتصاد جامعه

افزایش امنیت و توسعه گردشگری / کمک به اقتصاد جامعه

با سپاس

نویسنده : مجید ملک زاده – اصفهان اردیبهشت ۱۳۹۶

 

درباره رضا.خ

مشاهده بیشتر

اصفهان نصف جهان

۹ مکان دیدنی و تاریخی اصفهان

مکان های دیدنی و تاریخی اصفهان | یک ضرب المثل قدیمی ایرانی هست که می‌گوید …